ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040096
PERCODE
1030200965
รหัสกระทรวง
200965
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 25/1/2501
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านวังโรงใหญ่
 • ตำบล: วังโรงใหญ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.070946

Longitude

101.575288

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 42 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 32 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-752677
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4