ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040081
PERCODE
1030201011
รหัสกระทรวง
201011
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2/6/2479
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านบ้านกุดชะนวน
 • ตำบล: มิตรภาพ
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.86691745

Longitude

101.6950402

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 4 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082549
อีเมล:
kudchanuan@gmail.com
เว็บไซต์:
www.kudchanuan.ac.th
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4