ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040081
PERCODE
1030201011
รหัสกระทรวง
201011
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2/6/2479
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านบ้านกุดชะนวน
 • ตำบล: มิตรภาพ
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมอนุบาล 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
0%
0 0/ 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมประถมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 0 0 0
0%
0 0/ 0
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4