ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040060
PERCODE
1030200968
รหัสกระทรวง
200968
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ.2454
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 14 บ้านบ้านบ่อทอง
 • ตำบล: กุดน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.9290582

Longitude

101.7613249

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 7 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082533
อีเมล:
kudnoi_ed.4@hotmail.com
เว็บไซต์:
kudnoi_ed.4@hotmail.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4