ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040107
PERCODE
1030200986
รหัสกระทรวง
200986
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 23/1/2501
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส
 • ตำบล: หนองน้ำใส
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.93639596

Longitude

101.5056057

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 34 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 38 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-985115
อีเมล:
nongnamsai@nns.ac.th
เว็บไซต์:
www.nns.ac.th
แฟกซ์:
044-985116
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4