ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040193
PERCODE
1030200799
รหัสกระทรวง
200799
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 6 มิถุนายน 2512
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านคลองดินดำ
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30450
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.52387017

Longitude

101.4791009

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 67 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 31 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082429
อีเมล:
bkdd2552@gmail.com
เว็บไซต์:
school.korat4.go.th/klongdindam
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4