ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040122
PERCODE
1030200751
รหัสกระทรวง
200751
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 12 บ้านกลางดง
 • ตำบล: กลางดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.64671727

Longitude

101.2577712

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 60 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 26 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-000746
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
www.vadklangdong.net
แฟกซ์:
044-000746
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4