ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040194
PERCODE
1030200800
รหัสกระทรวง
200800
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 28/6/2508
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านบุ่งเตย
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.55835905

Longitude

101.4637182

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 60 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 25 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082431
อีเมล:
banbungtoei.school@gmail.com
เว็บไซต์:
โรงเรียนบ้านบุ่งเตย
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4