ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040025
PERCODE
1030201076
รหัสกระทรวง
201076
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2509
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านหนองไม้ตาย
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.809085

Longitude

101.786249

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 18 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0818772093
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4