ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040030
PERCODE
1030201048
รหัสกระทรวง
201048
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2528
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านวะภูแก้ว
 • ตำบล: มะเกลือใหม่
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.77359612

Longitude

101.7161894

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 20 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 25 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082604
อีเมล:
chinnawong99@gmail.com
เว็บไซต์:
www.chinnawong.ac.th
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4