ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040077
PERCODE
1030200982
รหัสกระทรวง
200982
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 24 มิถุนายน 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านหนองแวง
 • ตำบล: ดอนเมือง
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.0378917

Longitude

101.4554285

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 37 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 41 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
44430569
อีเมล:
nwpit982@gmail.com
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030200982
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4