ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040029
PERCODE
1030201057
รหัสกระทรวง
201057
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 15/7/2515
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านหนองเบน
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.74355489

Longitude

101.8551552

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 29 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
093-5059181
อีเมล:
school193@gmail.com
เว็บไซต์:
www.bannhongben.th.gs
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4