ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040047
PERCODE
1030201067
รหัสกระทรวง
201067
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ.2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านน้อยกุดคล้า
 • ตำบล: เสมา
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.98261709

Longitude

101.8025569

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 32 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 16 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
081-8794550
อีเมล:
Noikudkla2517@hotmail.com
เว็บไซต์:
www.Kutkla.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4