ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040062
PERCODE
1030200970
รหัสกระทรวง
200970
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 26 สิงหาคม 2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านโนนเสลา
 • ตำบล: กุดน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.9356432

Longitude

101.729026

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13.5 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
0828680668
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4