ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040027
PERCODE
1030201051
รหัสกระทรวง
201051
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2499
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านมะเกลือเก่า
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.87336538

Longitude

101.8006757

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 16 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
087-9659412
อีเมล:
mkk_sn@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://gg.gg/makhluakao-school
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4