ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040067
PERCODE
1030201002
รหัสกระทรวง
201002
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 พ.ค. 2523
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านหนองขอน
 • ตำบล: คลองไผ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.896384

Longitude

101.600164

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 16 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
089-5814730
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4