ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040150
PERCODE
1030200761
รหัสกระทรวง
200761
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 17 พฤษภาคม 2498
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 0 บ้านเทศบาลเมืองปากช่อง
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.69926495

Longitude

101.4148761

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 3 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-311326
อีเมล:
termsangkhai@thaimail.com
เว็บไซต์:
termsangkhai.com
แฟกซ์:
44311326
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4