ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040087
PERCODE
1030200999
รหัสกระทรวง
200999
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: ปี พ.ศ. 2512
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 13 บ้านบ้านซับตะเคียน
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.796116

Longitude

101.648508

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 15 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430576
อีเมล:
subtakian@hotmail.com
เว็บไซต์:
subtakian.ac.th
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4