ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040155
PERCODE
1030200803
รหัสกระทรวง
200803
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ. 2516
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านหนองจอก
 • ตำบล: โป่งตาลอง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.52085407

Longitude

101.5310221

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 75 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 45 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430619
อีเมล:
Krumalai23@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4