ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040157
PERCODE
1030200805
รหัสกระทรวง
200805
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ. 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส
 • ตำบล: โป่งตาลอง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30450
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.54988905

Longitude

101.5029303

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 35 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
095-6052933
อีเมล:
sanamsai.ed@gmail.com
เว็บไซต์:
www.sanamsai.com
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4