ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040088
PERCODE
1030201000
รหัสกระทรวง
201000
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 5 กรกฎาคม 2509
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 12 บ้านเลิศสวัสดิ์
 • ตำบล: ลาดบัวขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30340
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: ลำตะคอง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.8395821

Longitude

101.6041436

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 15 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-325530
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
44325530
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4