ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040123
PERCODE
1030200752
รหัสกระทรวง
200752
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2506
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านชายเขา
 • ตำบล: กลางดง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30320
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กลางดง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.6341833

Longitude

101.2443388

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 65 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 30 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
44000164
อีเมล:
mittraphap.school@gmail.com
เว็บไซต์:
Obec .to.th/Mitrapap
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4