ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040019
PERCODE
1030201038
รหัสกระทรวง
201038
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 กันยายน 2500
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านพลับ
 • ตำบล: บุ่งขี้เหล็ก
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.9216049

Longitude

101.8644788

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 47 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430671
อีเมล:
sunti.sungnoen@gmail.com
เว็บไซต์:
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4