ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040011
PERCODE
1030201044
รหัสกระทรวง
201044
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 13 ก.ค. 2509
 • หมู่ที่: หมู่ 4
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านบ้านหนองบอน
 • ตำบล: นากลาง
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.87276941

Longitude

101.8851704

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 29 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430431
อีเมล:
kritprapa.d@gmail.com
เว็บไซต์:
www.nongbonschool.com
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4