ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040039
PERCODE
1030201062
รหัสกระทรวง
201062
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2475
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 11 บ้านสูงเนิน
 • ตำบล: สูงเนิน
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เมืองสูงเนิน
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.89075166

Longitude

101.8224806

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 18 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 2.5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-419992
อีเมล:
radomwittayanusorn
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
44419727
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4