ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040140
PERCODE
1030200754
รหัสกระทรวง
200754
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 12 ก.ค. 2509
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านสอยดาว
 • ตำบล: จันทึก
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ปากช่อง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.81606332

Longitude

101.4396786

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 57 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 17 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082141
อีเมล:
soidao_045@hotmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4