ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040117
PERCODE
1030201021
รหัสกระทรวง
201021
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 23 สิงหาคม 2483
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านหนองไผ่
 • ตำบล: หนองหญ้าขาว
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.95587354

Longitude

101.5766636

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 21 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
933269673
อีเมล:
nongphaischool02@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4