ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040187
PERCODE
1030200793
รหัสกระทรวง
200793
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 25 พฤศจิกายน 2520
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 15 บ้านบ่อทอง
 • ตำบล: หนองสาหร่าย
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: หนองสาหร่าย
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.724042

Longitude

101.509699

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 15 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-436104,093-3190561(ครูธุรการ)
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1030200793&page=info
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4