ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040073
PERCODE
1030200983
รหัสกระทรวง
200983
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 11/2/2527
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านลาดใหญ่
 • ตำบล: ดอนเมือง
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: คุรุมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.994377

Longitude

101.4567436

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 38 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 41 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
810673751
อีเมล:
pracharat@korat-ed4.com
เว็บไซต์:
www.pracharat.net
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4