ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040056
PERCODE
1030200962
รหัสกระทรวง
200962
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 7/5/2523
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านวังกระสวย
 • ตำบล: กฤษณา
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
พิกัดและระยะทาง
Latitude

15.090507

Longitude

101.466477

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 52 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 45 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
087-8699489
อีเมล:
s.tevarit@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4