ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040131
PERCODE
1030200781
รหัสกระทรวง
200781
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 14 พฤษภาคม 2514
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านซับพลู
 • ตำบล: คลองม่วง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: ภูหลวง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.63005781

Longitude

101.5990433

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 55 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 25 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430014
อีเมล:
-
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4