ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040010
PERCODE
1030201041
รหัสกระทรวง
201041
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 1 สิงหาคม 2463
 • หมู่ที่: หมู่ 2
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านนาใหญ่
 • ตำบล: นากลาง
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30380
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.87202479

Longitude

101.9083743

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 16.5 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-335473
อีเมล:
Bny.school@hotmail.com
เว็บไซต์:
www.thai-school.net/bnyschool
แฟกซ์:
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4