ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040192
PERCODE
1030200817
รหัสกระทรวง
200817
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 4 เมษายน 2465
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 4 บ้านหมูสี
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.535675

Longitude

101.3917523

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 65 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 23 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-430207
อีเมล:
banmoosi @ yahoo.com
เว็บไซต์:
www.banmoosi.ac.th
แฟกซ์:
44430207
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4