ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040083
PERCODE
1030201001
รหัสกระทรวง
201001
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: พ.ศ.2522
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านหนองขาม
 • ตำบล: มิตรภาพ
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: พญาสี่เขี้ยว
พิกัดและระยะทาง
Latitude

14.84682393

Longitude

101.6786927

ระยะทางโรงเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 กิโลเมตร
ระยะทางโรงเรียนไปอำเภอ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์:
044-082550
อีเมล:
bannongkamsikhio@gmail.com
เว็บไซต์:
-
แฟกซ์:
-
แผ่นที่สถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4