ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec โรงเรียน ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน ที่อยู่ หมู่บ้าน ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรศัพท์2 โทรสาร
2565-1 1030200748 30040120 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 14 บ้านชลประทาน - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 chavalitshl.2010@gmail.com 044-430384 44430384
2565-1 1030200749 30040121 200749 เบทาโกรวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 1 บ้านปางอโศก - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 batagro_school@hotmail.com 044-361905 044-430251
2565-1 1030200751 30040122 200751 วัดกลางดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 12 บ้านกลางดง - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 - 044-000746 044-000746
2565-1 1030200752 30040123 200752 วัดมิตรภาพวนาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 4 บ้านชายเขา - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 mittraphap.school@gmail.com 44000164
2565-1 1030200771 30040124 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 6 บ้านซับสวอง - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 chatchai_nikom5@hotmail.com 044-430015 -
2565-1 1030200773 30040125 200773 บ้านหนองตะกู อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 8 บ้านหนองตะกู - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 tetawat.09@gmail.com 858565405 -
2565-1 1030200760 30040126 200760 ขนงพระใต้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30450 khanongpratai@gmail.com ไม่มีข้อมูล 086 - 5819022 -
2565-1 1030200783 30040128 200783 บ้านเขาจันทน์หอม อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30450 - ไม่มีข้อมูล 0862533107 -
2565-1 1030200818 30040129 200818 วัดขนงพระเหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ - ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 pranua_school55@hotmail.com 044-982519 044-982520
2565-1 1030200772 30040130 200772 บ้านซับเศรษฐี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 1 บ้านซับเศรษฐี - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 prissana.nan.2529@gmail.com 840365378 840365378
2565-1 1030200781 30040131 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 5 บ้านซับพลู - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-430014 -
2565-1 1030200787 30040132 200787 บ้านหนองหมาก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 2 บ้านหนองหมาก - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-082399 -
2565-1 1030200789 30040133 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 4 บ้านคลองม่วง - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 operatorschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 093-324-4487 -
2565-1 1030200794 30040134 200794 บ้านโป่งวัวแดง อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 chertamamam@gmail.com 044-430107
2565-1 1030200796 30040135 200796 บ้านวังสีสด อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 3 บ้านวังสีสด - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-430129 -
2565-1 1030200757 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 093-7851641 -
2565-1 1030200758 30040137 200758 บ้านหนองตอ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 8 บ้านหนองตอ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 nongtor@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-430387 -
2565-1 1030200759 30040138 200759 เสนารัฐวิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 4 บ้านซับม่วง - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 Senarath@Korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 081-7605515 -
2565-1 1030200753 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 1 บ้านป่าไผ่ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ไม่มีข้อมูล 044-249302 -
2565-1 1030200754 30040140 200754 บ้านสอยดาว อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 5 บ้านสอยดาว - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 soidao_045@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082141 -
2565-1 1030200755 30040141 200755 บ้านสายชนวน อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 7 บ้านบ้านสายชนวน - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ิbansaychanuan.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082402 -
2565-1 1030200756 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 2 บ้านบ้านท่าหีบ - จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 fonsing09@gmail.com 093-3262688 -
2565-1 1030200774 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ - บ้านชุมชนคุรุสามัคคี - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 info@banpakchong.ac.th 044-311821 44311821
2565-1 1030200775 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 29 บ้านปางแก - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ppp30130@gmail.com 044-311566 44311566
2565-1 1030200776 30040145 200776 บ้านลำทองหลาง อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 7 บ้านลำทองหลาง - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 lumtonglang@Korat-ed4.com 044-430124 044-430124
2565-1 1030200778 30040147 200778 บ้านหนองตาแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 8 บ้านหนองตาแก้ว - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 kampoonaja@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-3890125 -
2565-1 1030200779 30040148 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 bannongmakha_school@hotmail.com 044-318009 44318009
2565-1 1030200780 30040149 200780 บ้านหนองอีเหลอ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 6 บ้านหนองอีเหลอ - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 joysira@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430205 -
2565-1 1030200761 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง - หมู่ 0 บ้านเทศบาลเมืองปากช่อง - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 termsangkhai@thaimail.com 044-311326 44311326
2565-1 1030200763 30040151 200763 บ้านซับน้ำเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 14 บ้านซับน้ำเย็น - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 subnamyen@gmail.com 044-430389 -
2565-1 1030200766 30040152 200766 วัดบันไดม้า อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง - หมู่ 4 บ้านบันไดม้า - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 watbundaima@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430232 -
2565-1 1030200801 30040153 200801 บ้านโป่งตาลอง อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 1 บ้านโป่งตาลอง - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450 pongtarong.ptl@gmail.com ไม่มีข้อมูล 0837012454 -
2565-1 1030200802 30040154 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ิbannongkhum@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082413 -
2565-1 1030200803 30040155 200803 บ้านหนองจอก อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 6 บ้านหนองจอก - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 Krumalai23@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430619 -
2565-1 1030200804 30040156 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 5 บ้านหนองซ่อม - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450 nongzomschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 094-5186904 -
2565-1 1030200805 30040157 200805 สระน้ำใสวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 7 บ้านสระน้ำใส - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30450 sanamsai.ed@gmail.com 095-6052933 -
2565-1 1030200750 30040158 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 3 บ้านบ้านหนองยาง - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 pastwarschool@gmail.com 08-85944270 -
2565-1 1030200744 30040159 200744 บ้านซับใต้(ปากช่อง) อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 6 บ้านซับใต้ - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 subtai020@chaiyo.com 44082414 -
2565-1 1030200745 30040160 200745 บ้านโนนกระโดน อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 13 บ้านพญาเย็น - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 bannonkradon@hotmail.com 086-7126540 -
2565-1 1030200746 30040161 200746 บ้านโศกน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 5 บ้านวังเพิ่ม - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 bansokenoi-@hotmail.com 093-3262688 -
2565-1 1030200747 30040162 200747 บ้านหัวป้าง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 2 บ้านบ้านหัวป้าง - พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 bhpkorat4@gmail.com 094-2895799 36342650
2565-1 1030200782 30040163 200782 บ้านเขาแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 10 บ้านเขาแก้ว - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ban-kaokaew@hotmail.com 0934650969 -
2565-1 1030200784 30040164 200784 บ้านคลองมะค่าหิน อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 3 บ้านคลองมะค่าหิน - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 klongmakahin@sanook.com 044-430396 -
2565-1 1030200785 30040165 200785 บ้านวังกะทะ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 4 บ้านวังกะทะ - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 0650716278 -
2565-1 1030200786 30040166 200786 บ้านหนองขวางวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 5 บ้านหนองขวาง - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 bannongkhwangwithaya@gmail.com ไม่มีข้อมูล 081-7605515 -
2565-1 1030200788 30040167 200788 ประชารัฐวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ภูหลวง - หมู่ 9 บ้านวังกะโล่ - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 pracharat.pakchong@gmail.com 044-430394 -
2565-1 1030200790 30040168 200790 บ้านป่ากล้วย อนุบาล-ประถมศึกษา ภูหลวง - หมู่ 18 บ้านป่ากล้วย - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 liverpoolfc_fon@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 088-3696117 -
2565-1 1030200791 30040169 200791 บ้านกุดโง้ง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 7 บ้านกุดโง้ง - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 0933294638 -
2565-1 1030200792 30040170 200792 บ้านซับน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 3 บ้านซับน้อย - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 0812669581 -
2565-1 1030200795 30040171 200795 บ้านวังไทร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ 2 บ้านบ้านวังไทร - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 wangsaischool@gmail.com 0818777579
2565-1 1030200770 30040172 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 4 บ้านหนองแก - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 phanukritph@eisth.org ไม่มีข้อมูล 080-156-2348 -
2565-1 1030200797 30040173 200797 บ้านหินดาด อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 5 บ้านหินดาด - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 schoolbanhindat@gmail.com ไม่มีข้อมูล 065-3589796 -
2565-1 1030200798 30040174 200798 บ้านหินเพิง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 1 บ้านหินเพิง - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 30130 hinpoeng@korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 044-756603 044-756603
2565-1 1030200762 30040175 200762 บ้านเขาวง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 3 บ้านเขาวง - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 Krulekram@gmail.com 044-430033 -
2565-1 1030200816 30040176 200816 บ้านโป่งกะสัง อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 6 บ้านโป่งกะสัง - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 pongkasang@gmail.com 044-365547 44365547
2565-1 1030200764 30040177 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กลางดง - หมู่ 4 บ้านบ้านนา - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-365012 44365012
2565-1 1030200767 30040178 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม อนุบาล-ประถมศึกษา กลางดง - หมู่ 1 บ้านหนองน้ำแดง - หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 wadwachira@yahoo.com 044-328568
2565-1 1030200806 30040179 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ 4 บ้านหนองคู - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-390066 -
2565-1 1030200807 30040180 200807 บ้านคลองยาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ 17 บ้านหัวสนาม - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 klongylong 449933769 -
2565-1 1030200808 30040181 200808 บ้านซับหวาย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 18 บ้านหลักเขต - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 subwai188@gmail.com ไม่มีข้อมูล 081-0749052 -
2565-1 1030200809 30040182 200809 บ้านท่ามะนาว อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 bantamanao.school@gmail.com 044-313057 044-313057
2565-1 1030200810 30040183 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น หนองสาหร่าย - หมู่ - บ้านบ้านท่าเลื่อน - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 dv975@hotmail.com 044-311684 -
2565-1 1030200811 30040184 200811 บ้านหนองสาหร่าย อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 0 บ้านหนองสาหร่าย - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - ไม่มีข้อมูล 044-311330 044-311330
2565-1 1030200768 30040185 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 11 บ้านบ้านซับยาง - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 nikomchol_2512@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430010 -
2565-1 1030200769 30040186 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร์ - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 nikom1@korat-ed4.com 044-430012 -
2565-1 1030200793 30040187 200793 บ้านบ่อทอง อนุบาล-ประถมศึกษา หนองสาหร่าย - หมู่ 15 บ้านบ่อทอง - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-436104,093-3190561(ครูธุรการ) -
2565-1 1030200812 30040188 200812 บ้านคลองเดื่อ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 klongdua_s@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 087-9463632
2565-1 1030200813 30040189 200813 บ้านคลองเสือ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 15 บ้านคลองเสือ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 - 044-082430 -
2565-1 1030200814 30040190 200814 บ้านท่าช้าง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 tachangyai@obec.go.th 044-003934 044-003934
2565-1 1030200815 30040191 200815 บ้านปรางคล้า อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 5 บ้านกุดคล้า - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450 Prangkla10@gmail.com ไม่มีข้อมูล 083-3665755 -
2565-1 1030200817 30040192 200817 บ้านหมูสี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เขาใหญ่ - หมู่ 4 บ้านหมูสี - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 banmoosi @ yahoo.com 044-430207 44430207
2565-1 1030200799 30040193 200799 บ้านคลองดินดำ อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 8 บ้านคลองดินดำ - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450 bkdd2552@gmail.com 044-082429 -
2565-1 1030200800 30040194 200800 บ้านบุ่งเตย อนุบาล-ประถมศึกษา เขาใหญ่ - หมู่ 1 บ้านบุ่งเตย - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 banbungtoei.school@gmail.com 044-082431 -
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4