ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec โรงเรียน ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน ที่อยู่ หมู่บ้าน ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. อีเมล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรศัพท์2 โทรสาร
2565-1 1030201030 30040012 201030 โนนค่าวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง - หมู่ 3 บ้านบ้านโนนค่า - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 nonkawittayaschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 081-0682500 -
2565-1 1030201026 30040013 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านบ้านกุดปลาเข็ง - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430433 -
2565-1 1030201027 30040014 201027 บ้านกุดหัวช้าง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 8 บ้านหนองหอย - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kuthuachang.school@gmail.com ไม่มีข้อมูล 097-327-8408 -
2565-1 1030201028 30040015 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 5 บ้านโคกกะพี้ - โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 khokhinlekfai@hotmail.co.th 044-430051 -
2565-1 1030201033 30040016 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน - หมู่ 11 บ้านโคกมะกอก - บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170 krubankok@Gmail.com 044-430586 -
2565-1 1030201037 30040018 201037 วัดกุดเวียน อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 6 บ้านกุดเวียน - บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170 K.V.205@Korat-ed4.com ไม่มีข้อมูล 063-4215266 -
2565-1 1030201038 30040019 201038 สันติวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 3 บ้านพลับ - บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170 sunti.sungnoen@gmail.com 044-430671 -
2565-1 1030201060 30040020 201060 บ้านห้วยไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 huyphai@korat-ed4.com 044-430587 -
2565-1 1030201072 30040021 201072 บ้านบุตาสง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 7 บ้านบุตาสง - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 butasong@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-760885 044-760885
2565-1 1030201073 30040022 201073 บ้านวังรางใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-498160 -
2565-1 1030201074 30040023 201074 บ้านวังรางน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 wangrangnoy@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 081-382-3903 -
2565-1 1030201075 30040024 201075 บ้านหนองม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 5 บ้านบ้านหนองม่วง - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 nongmuangschool2500@gmail.com 0828737237
2565-1 1030201076 30040025 201076 บ้านหนองไม้ตาย อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 4 บ้านหนองไม้ตาย - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - ไม่มีข้อมูล 0818772093 -
2565-1 1030201077 30040026 201077 บ้านหนองเลา อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 11 บ้านหนองเลาใหญ่ - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 sutthichai@korat-ed4.co ไม่มีข้อมูล 085-2073692 -
2565-1 1030201051 30040027 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 1 บ้านมะเกลือเก่า - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 mkk_sn@hotmail.com 087-9659412 -
2565-1 1030201053 30040028 201053 บ้านไร่โคกสูง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 3 บ้านโคกสูง - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 rks - sn @ korat -ed 4. ไม่มีข้อมูล 082-8737237 -
2565-1 1030201057 30040029 201057 บ้านหนองเบน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ - หมู่ 8 บ้านหนองเบน - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 30170 school193@gmail.com 093-5059181 -
2565-1 1030201048 30040030 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ - หมู่ 6 บ้านวะภูแก้ว - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 chinnawong99@gmail.com 044-082604
2565-1 1030201050 30040032 201050 บ้านทุ่งสะแบง อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 4 บ้านทุ่งสะแบง - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bantungsabang@gmail.com 044-082606 044-082606
2565-1 1030201052 30040033 201052 บ้านมะเกลือใหม่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มะเกลือ - หมู่ 2 บ้านบ้านมะเกลือใหม่ - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 prapraiwan@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 061-9511463 -
2565-1 1030201054 30040034 201054 บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) อนุบาล-ประถมศึกษา มะเกลือ - หมู่ 5 บ้านใหม่สันติ - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - ไม่มีข้อมูล 044-430588 -
2565-1 1030201055 30040035 201055 กิริวัฒนศักดิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 5 บ้านหนองโสน - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - 44984060 44984060
2565-1 1030201056 30040036 201056 บ้านบุใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 14 บ้านบุใหญ่ - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 Kruwanna02@hotmail.com 092-2353594 -
2565-1 1030201058 30040037 201058 บ้านสระเพลง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 2 บ้านสระเพลง - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 sraplang_school@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 089-9483795 -
2565-1 1030201061 30040038 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 4 บ้านสูงเนิน - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 pracharatshool@hotmail.co.th 044-419994 44419203
2565-1 1030201062 30040039 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน - หมู่ 11 บ้านสูงเนิน - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 radomwittayanusorn ไม่มีข้อมูล 044-419992 44419727
2565-1 1030201063 30040040 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 8 บ้าน- - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 dfsdsdsds@gmail.com ไม่มีข้อมูล 098-6391054 -
2565-1 1030201071 30040042 201071 เสมาวิทยา อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 13 บ้านบ้านเสมา - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - ไม่มีข้อมูล 06-1060-7277 -
2565-1 1030201069 30040043 201069 บ้านส้มกบงาม อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 15 บ้านส้มกบงาม - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 - 044-430590 -
2565-1 1030201070 30040044 201070 บ้านโสกแจ้ง อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 8 บ้านโสกแจ้ง - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bansokchaengschool@gmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082610 -
2565-1 1030201065 30040045 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองสูงเนิน - หมู่ 2 บ้านบ้านแก่นท้าว - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kaentao164@gmail.com 094-534-5659 -
2565-1 1030201066 30040046 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 5 บ้านหินตั้ง - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 bantala170@gmail.com ไม่มีข้อมูล 080-4899699 -
2565-1 1030201067 30040047 201067 บ้านน้อยกุดคล้า อนุบาล-ประถมศึกษา เมืองสูงเนิน - หมู่ 7 บ้านน้อยกุดคล้า - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 Noikudkla2517@hotmail.com 081-8794550 -
2565-1 1030201043 30040049 201043 บ้านหนองตะไก้ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 2 บ้านบ้านหนองตะไก้ - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล 044-430690 -
2565-1 1030201046 30040051 201046 บ้านหนองแวง อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 5 บ้านบ้านหนองแวง - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - 044-418308 -
2565-1 1030201039 30040053 201039 บ้านกุดขมิ้น อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 3 บ้านบ้านกุดขมิ้น - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล 044-082612 -
2565-1 1030201042 30040054 201042 บ้านสองคร อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 10 บ้านสองคร - หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 bansongkhorn_school@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-082613 -
2565-1 1030201044 30040011 201044 บ้านหนองบอน อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง หมู่ 4 หมู่ 4 บ้านบ้านหนองบอน - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 kritprapa.d@gmail.com 044-430431
2565-1 1030201041 30040010 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง หมู่ 2 หมู่ 2 บ้านบ้านนาใหญ่ - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 Bny.school@hotmail.com 044-335473
2565-1 1030201025 30040001 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านกุดจิก - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 sommit3353@gmail.com 044-419995 044-419995
2565-1 1030201031 30040002 201031 บ้านสลักใด อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง 044-335288 หมู่ 3 บ้านสลักใด 044-335288 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล - -
2565-1 1030201024 30040003 201024 จตุรคามสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านกุดจิก - กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 30380 - ไม่มีข้อมูล 852221350 -
2565-1 1030201029 30040004 201029 โค้งยางวิทยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง - หมู่ 1 บ้านตะคลองแล้ง - โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 30170 kongyangwittaya@hotmail.com ไม่มีข้อมูล 044-430584 -
2565-1 1030201047 30040008 201047 บ้านห้วยตะคร้อ อนุบาล-ประถมศึกษา กุดจิกนากลาง - หมู่ 3 บ้านห้วยตะคร้อ - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 https://sites.google.com /site/huitksc ไม่มีข้อมูล 044-430584 044-430432
2565-1 1030201040 30040009 201040 บ้านนากลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น กุดจิกนากลาง - หมู่ 8 บ้านบ้านนากลาง - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 https://sites.google.com /site/huitksc ไม่มีข้อมูล 044-335417 -
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4