ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200968 30040060 200968 บ้านกุดน้อย BanKudnoi School นายกฤษณะ โดดจันทึก อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว พ.ศ.2454 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200970 30040062 200970 บ้านโนนเสลา Bannonsalao นางอิสริยา ขอพ่วงกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 26 สิงหาคม 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200972 30040064 200972 บ้านหนองสลักได bannongsalakdai นางวรนุช นวลจันทึก อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 1 กันยายน 2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200973 30040065 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) Banmaiprachaupathum นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 1 พฤษภาคม 2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200974 30040066 200974 พรพิทยาคม pornpittayakom นายกฤษณะ โดดจันทึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 1 พ.ค.2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201009 30040080 201009 คีรีวัฒนา Keereewathana นายณรงค์ หลัาอัมพร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 3 พฤษภาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201011 30040081 201011 บ้านกุดชะนวน Bankudchanuan นายอุทัย ผาสุขนิตย์ อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 2/6/2479 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201014 30040082 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 Ban Nonkummittrapap 210 School. นายอุทัย ผาสุขนิตย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น พญาสี่เขี้ยว 5 ธันวาคม 2507 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201001 30040083 201001 บ้านหนองขาม BANNONGKAM นางพัทธ์ธีรา โสมบันดิด อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว พ.ศ.2522 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201016 30040098 201016 สันติพัฒนา SANTIPHATHANA นางสาวนาตยา แซ่โหงว อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 24 มิถุนายน 2524 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201012 30040100 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) Bantanonkod(sivittayakarn) นายพนมพร พันธุ์สมบัติ อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 1/4/2463 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201013 30040101 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด Bannadeesrisaard นายสมพงษ์ คบด่านกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 15 ตุลาคม 2499 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201010 30040102 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ Thaiwattanapracharat นายสมพงษ์ คบด่านกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา พญาสี่เขี้ยว 30 พ.ย. 2442 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4