ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030201002 30040067 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 jc.koratanusron 1 นายประจักษ์ ชะเอม อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 พ.ค. 2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201003 30040068 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร Niyommitwittayakarn นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 20/8/2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201004 30040069 201004 บ้านซับศรีจันทร์ Bansubsrijun นายประเสริฐ วงษ์แสน อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 14 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200981 30040070 200981 บ้านมะค่างาม BANMAKHANGAM นายขวัญชัย พรมแสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 27/3/2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200997 30040071 200997 เที่ยงธรรมวิทยา Theangtumvittaya นายประจักษ์ ชะเอม ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 เมษายน 2520 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200995 30040084 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 JIARAWANONUTHIT 1 นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 2517 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200996 30040085 200996 ถนนมิตรภาพ thanonmittrapab นางจิตติมา บุญนิวัฒน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 พฤษภาคม 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200998 30040086 200998 บ้านคลองตะแบก Banklongtabag นางสาวช่อรัก พันธ์สวัสดิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 1 เมษายน 2464 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200999 30040087 200999 บ้านซับตะเคียน Bansubtakian นางกิตติพร โพธิ์ทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง ปี พ.ศ. 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201000 30040088 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) Lerssawas (Ratrungsanwitthaya) school นางธมกร สิริภัทรดำรงกุล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 5 กรกฎาคม 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201005 30040089 201005 บ้านลาดบัวขาว Ladbuakhao นายสมทบ กระชับกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 1 มิถุนายน 2472 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201006 30040090 201006 บ้านหนองบัว Bannongbua นางเพชรดา หงษ์ทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ลำตะคอง 19/8/2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201007 30040091 201007 บ้านใหม่สำโรง banmaisomrong นางยศพร จิรพรเจริญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 2 กรกฏาคม 2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030201008 30040092 201008 หนองน้ำขุ่น nongnamkhoon นายชัชชัย คำพุช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ลำตะคอง 28/4/2495 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4