ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200757 30040136 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) bannongkhainam(lampayaklang) นางสาวโสภา ศรีพนม อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 11 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200758 30040137 200758 บ้านหนองตอ Bannongtor นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง พ.ศ.2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200759 30040138 200759 เสนารัฐวิทยาคาร SENARATHWITTAYAKARN นางสาวละมัย พรหมศร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 9 มิถุนายน 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200753 30040139 200753 บ้านป่าไผ่ BANPAPHAI นางโนราห์ ดีสันเทียะ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 12 พ.ย. 2513 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200754 30040140 200754 บ้านสอยดาว BANSOIDAO นางสาวพรนภา ใกล้สันเทียะ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 12 ก.ค. 2509 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200755 30040141 200755 บ้านสายชนวน BANSAYCHANUAN SCHOOL นางสาวจุฑามาศ เปรมสิงห์ชัย อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 26/5/2502 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200756 30040142 200756 บ้านหนองกะทุ่ม BANNONGKATHOOM นางสาวรัชนี โสพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 18 สิงหาคม 2481 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200774 30040143 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) Banpakchong(Kurusamakkee1) นายอำนวย จงนบกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง พ.ศ.2495 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200775 30040144 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) BANPANGKAE นายวิจิตร ไพรซิจารย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 28 เมษายน 2498 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200776 30040145 200776 บ้านลำทองหลาง Banlamthonglang นางสุภี สุภานันท์ อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง พ.ศ. 2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200778 30040147 200778 บ้านหนองตาแก้ว bannhongtakaew นางวิภารัตน์ สาทอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 13 มกราคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200779 30040148 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) BANNONGMAKHA นางวัชรี ด่านกระโทก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 13 กุมภาพันธ์ 2504 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200780 30040149 200780 บ้านหนองอีเหลอ Bannongelor school นางกชนิภา บัลลังก์นาค อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 2505 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200761 30040150 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา Termsangkhai pakchongwittaya นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ปากช่อง 17 พฤษภาคม 2498 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200763 30040151 200763 บ้านซับน้ำเย็น subnamyen นางสาวเสาวลักษ์ พูลสระคู อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง พ.ศ.2524 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200766 30040152 200766 วัดบันไดม้า Watbundaima นายอุดม กุยแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา ปากช่อง 21 กรกฎาคม 2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4