ทะเบียนโรงเรียน/ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลข้อมูลโรงเรียน
ปี รหัส 10 หลัก รหัส Smis รหัส รหัส Obec รหัสทะเบียนบ้าน โรงเรียน โรงเรียนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร ประเภทการศึกษา กลุ่มโรงเรียน วันที่ก่อตั้ง ขนาดสถานศึกษา สถานะการเรียน สถานะสถานศึกษา
2565-1 1030200961 30040055 200961 บ้านปางละกอ Banpanglakhor School - อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 15/7/2528 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200962 30040056 200962 บ้านวังกระสวย Ban Wangkrasuay นางนริศา นามมนตรี อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 7/5/2523 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200964 30040057 200964 บ้านวังโรงน้อย Banwangrongnoi school นายวีรยุทธ เวกสูงเนิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 15 สิงหาคม 2483 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200958 30040058 200958 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) bansubtai นายพิทยา บุญมาใส อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 2506 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200960 30040059 200960 บ้านโนนรัง ban - nonrung นายอนุชา หมั่นกิจ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 23 เมษายน 2512 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200991 30040078 200991 บ้านหนองโอง bannongong นางรัตน์ฐาน์อร แก้วเขียส อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 14 มกราคม 2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200994 30040079 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) banhun(wuttivittayakarn) นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 9 พฤษภาคม 2453 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200967 30040093 200967 บ้านห้วยลุง BANHUAYLUNG นางสาวเรณู ช่วยงาน อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 1 มิถุนายน 2480 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200959 30040094 200959 บ้านโนนประดู่ Baan-nonpradoo นางสาวพลอยชมพู ยศรุ่งเรือง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 21 มกราคม 2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200963 30040095 200963 บ้านวังราง BANWANGRANG นางสาวตรี ปรีเดช อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200965 30040096 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี Banwangrongyaisamakkee นางวันดี พันตะเภา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 25/1/2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200966 30040097 200966 บ้านหนองกระทุ่ม BAN NONGKRATUM นายอินทร์ตระพล ไสยรส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จตุรมิตร 5/6/2501 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200988 30040108 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) Bannongkok(Prachapattana) นางภาวิณี บัวรบัตร อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 12 กรกฎาคม 2476 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200975 30040109 200975 ห้วยทรายวิทยาคม huaisaiwittayakom นางพิกุ ผลนา อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 1 พฤษภาคม 2516 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200993 30040110 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ Banhuaytakaengtai นายชัยณรงค์​ เกียน​แจ้ง​ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 3 พฤษภาคม 2514 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200992 30040111 200992 บ้านห้วยตะแคง BANHUAYTAKHAENG นางสาวพิกุล วาปีกัง อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 30 พฤศจิกายน 2482 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200989 30040112 200989 บ้านหนองบัวน้อย BANNONGBUANOY นายชาคริต เลิศคุณลักษณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 10 เมษายน 2495 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
2565-1 1030200990 30040113 200990 บ้านหนองไม้ตาย Bannongmaitay นางสาววรนุช โกสินทรานนท์ อนุบาล-ประถมศึกษา จตุรมิตร 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 ขนาดเล็ก ปกติ ปกติ
เพิ่มข้อมูลสถานศึกษา
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4