ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040190
PERCODE
1030200814
รหัสกระทรวง
200814
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 15 พฤษภาคม 2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 33 26 59
47%
2 29.5/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 28 39 67
53%
2 33.5/ 1
รวมอนุบาล 61 65 126
13%
4 31.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 40 78
16%
3 26/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 59 89
18%
3 29.666666666667/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 39 39 78
16%
3 26/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 51 45 96
19%
3 32/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 43 36 79
16%
3 26.333333333333/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 38 36 74
15%
3 24.666666666667/ 1
รวมประถมศึกษา 239 255 494
50%
18 27.44/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 67 64 131
36%
4 33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 55 98
27%
3 33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 67 64 131
36%
4 33/ 1
รวมมัธยมศึกษา 177 183 360
37%
11 33/ 1
รวมทั้งหมด 477 503 980
100%
33 30/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4