ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040190
PERCODE
1030200814
รหัสกระทรวง
200814
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 15 พฤษภาคม 2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ
 • ตำบล: หมูสี
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดใหญ่
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4