ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040058
PERCODE
1030200958
รหัสกระทรวง
200958
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 2506
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 7 บ้านบ้านซับใต้
 • ตำบล: กฤษณา
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4