ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040108
PERCODE
1030200988
รหัสกระทรวง
200988
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 12 กรกฎาคม 2476
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านบ้านหนองกก
 • ตำบล: หนองบัวน้อย
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4