ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040154
PERCODE
1030200802
รหัสกระทรวง
200802
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 9 มิถุนายน 2518
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม
 • ตำบล: ปากช่อง
 • อำเภอ: ปากช่อง
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30130
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: เขาใหญ่
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 2 7 9
41%
1 9/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 8 5 13
59%
1 13/ 1
รวมอนุบาล 10 12 22
22%
2 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 8 11
14%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8
10%
1 8/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 7 11
14%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17
22%
1 17/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 10 13
17%
1 13/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17
22%
1 17/ 1
รวมประถมศึกษา 31 46 77
78%
6 12.83/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 41 58 99
100%
8 12/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4