ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040094
PERCODE
1030200959
รหัสกระทรวง
200959
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 21 มกราคม 2501
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 3 บ้านโนนประดู่
 • ตำบล: วังโรงใหญ่
 • อำเภอ: สีคิ้ว
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30140
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: จตุรมิตร
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 6 0 6
38%
1 6/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 0 3 3
19%
1 3/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 2 5 7
44%
1 7/ 1
รวมอนุบาล 8 8 16
25%
3 5.3333333333333/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 1 8
16%
1 8/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6
12%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 2 8
16%
1 8/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5
10%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13
27%
1 13/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9
18%
1 9/ 1
รวมประถมศึกษา 30 19 49
75%
6 8.17/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 38 27 65
100%
9 7/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4