ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040034
PERCODE
1030201054
รหัสกระทรวง
201054
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 16 พ.ค. 2515
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 5 บ้านใหม่สันติ
 • ตำบล: มะเกลือใหม่
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: ปกติ
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 1 2 3
60%
1 3/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 1 1 2
40%
1 2/ 1
รวมอนุบาล 2 3 5
15%
2 2.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6
21%
1 6/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5
18%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3
11%
1 3/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4
14%
1 4/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4
14%
1 4/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6
21%
1 6/ 1
รวมประถมศึกษา 17 11 28
85%
6 4.67/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 19 14 33
100%
8 4/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4