ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040022
PERCODE
1030201073
รหัสกระทรวง
201073
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 4 สิงหาคม 2510
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่
 • ตำบล: มะเกลือเก่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: มะเกลือ
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 5 4 9
30%
1 9/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 12 9 21
70%
1 21/ 1
รวมอนุบาล 17 13 30
17%
2 15/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 11 26
18%
1 26/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 23 36
25%
1 36/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 10 25
17%
1 25/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 12 21
14%
1 21/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14
10%
1 14/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 9 24
16%
1 24/ 1
รวมประถมศึกษา 74 72 146
83%
6 24.33/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 91 85 176
100%
8 22/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4