ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040014
PERCODE
1030201027
รหัสกระทรวง
201027
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 24 พฤษภาคม 2482
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 8 บ้านหนองหอย
 • ตำบล: โนนค่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: เลิก
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดกลาง
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 4 10 14
61%
1 14/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 5 4 9
39%
1 9/ 1
รวมอนุบาล 9 14 23
17%
2 11.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20
18%
1 20/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 10 22
20%
1 22/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 13
12%
1 13/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16
14%
1 16/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 10 27
24%
1 27/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14
13%
1 14/ 1
รวมประถมศึกษา 63 49 112
83%
6 18.67/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 72 63 135
100%
8 17/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4