ทะเบียนโรงเรียน/ ข้อมูลโรงเรียน

User avatar
SMIS
30040013
PERCODE
1030201026
รหัสกระทรวง
201026
ประเภทโรงเรียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
รายละเอียด
 • วันก่อตั้ง: 20/9/2500
 • หมู่ที่: -
 • ถนน: -
 • หมู่บ้าน: หมู่ 1 บ้านบ้านกุดปลาเข็ง
 • ตำบล: โนนค่า
 • อำเภอ: สูงเนิน
 • จังหวัด: นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์: 30170
 • สถานะสถานศึกษา: โรงเรียนสแตนด์อโลน
 • ขนาดโรงเรียน: ขนาดเล็ก
 • กลุ่มโรงเรียน: กุดจิกนากลาง
ข้อมูลประจำปีการศึกษา-ภาคเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม สถิติ ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
อนุบาลศึกษาปีที่ 2 7 5 12
57%
1 12/ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 2 7 9
43%
1 9/ 1
รวมอนุบาล 9 12 21
28%
2 10.5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5
9%
1 5/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9
17%
1 9/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11
20%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11
20%
1 11/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10
19%
1 10/ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8
15%
1 8/ 1
รวมประถมศึกษา 30 24 54
72%
6 9/ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
0%
0 0/ 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมมัธยมศึกษา 0 0 0
0%
0 0/ 0
รวมทั้งหมด 39 36 75
100%
8 9/ 1
สถิติจากข้อมูล
© , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โคราช เขต 4